T & G d.o.o.
T & G d.o.o. | Geodetske storitve

 • vris objekta
 • etažna lastnina
 • ureditev meje in parcelacija
 • zakoličenje stavb
 • geodetski načrt

Spletna stran: http://www.t-g.si
  Pošlji povpraševanje   Nasvet strokovnjaka

Delite parcelo zaradi dedovanja ali prodaje?

Ali vam je sosed trn v peti zaradi sporne meje?

Ste zgradili hišo … ali veste, da jo morate vpisati v kataster stavb? 

Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili pritrdilno, potem smo pravi naslov! Mi vam pomagamo, da brezskrbno uživate na svoji nepremičnini.

Opravljamo vse vrste geodetskih storitev – za fizične osebe opravljamo predvsem storitve povezane z zemljiškim katastrom, za podjetja pa je v zadnjem času poudarek na vpisih objektov v GJI in odmeri ter zakoličbi dolžinskih objektov.

Naše storitve:

 • Ureditev meje
 • Parcelacija
 • Označitev meje
 • Izravnava meje
 • Evidentiranje zemljišča pod stavbo
 • Vpis v kataster stavb
 • Geodetski načrt
 • Zakoličenje stavb in objektov
 • Evidentiranje omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture 

Tako za fizične kot pravne osebe pripravimo akte za vzpostavitev etažne lastnine ter vodimo postopke vpisov v zemljiško knjigo – od priprave pogodb do vložitve predlogov na zemljiško knjigo.

Poleg kakovostnih storitev vam lahko ponudimo hitro realizacijo postopkov kjerkoli po Sloveniji

T & G d.o.o.


Geodetske storitve


Plemljeva 2 1210 Ljubljana – Šentvid


01 512 81 03


01 510 37 25


041 499 703


geodezija@t-g.si


http://www.t-g.si


SI61757047


2372428000


SI56 0201 3025 6937 978


Plemljeva 2 1210 Ljubljana – Šentvid: Oglejte si našo lokacijo na zemljevidu

Plemljeva 2 1210 Ljubljana – Šentvid